Charakterystyka sprawności motorycznej w okresie przedszkolnym

Okres przedszkolny

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje się ogromną potrzebą ruchu, mającą przede wszystkim podłoże biologiczne. To właśnie w tym okresie maluchy są bardzo ruchliwe, co pozwala szybko kształtować ich sprawność motoryczną.

U przedszkolaków najbardziej intensywnie kształtuje się tzw. sprawność postawno-lokomocyjna. Maluch uczy się więc koordynacji ruchowej, którą ćwiczy zwłaszcza poprzez bieganie, chód, wspinanie oraz wykonywanie podskoków. Czynności te stopniowo nabierają automatyzmu, a dziecko staje się coraz sprawniejsze fizycznie. Potrafi także wykonywać kombinację różnych ruchów nie wymagający precyzji. Przedszkolakowi łatwej przychodzą więc aktywności wymagające podejmowania sporego wysiłku fizycznego (np. bieganie czy skakanie) aniżeli chociażby wiązanie sznurowadeł, wykonywanie precyzyjnych prac plastycznych czy pisanie kredą po tablicy. Wynika to z prostego faktu, iż drobne grupy mięśni i stawów są jeszcze bardzo słabo ukształtowane. (Osiński W., 2003)

Pomimo dużych potrzeb i szybko wzrastających zdolności ruchowych dziecka, jego wytrzymałość w wieku przedszkolnym znajduje się jeszcze na niskim poziomie. Dlatego też organizując aktywności podejmowane przez przedszkolaka należy pamiętać o tym, aby planować dla niego częste przerwy na odpoczynek. Mogą być one jednak stosunkowo krótkie, gdyż organizm dziecka w okresie przedszkolnym bardzo szybko się regeneruje.

Warto mieć jednocześnie świadomość tego, że zbyt szybkie i nieskoordynowane ruchy pojedynczych grup mięśniowych z pominięciem pozostałych, mogą doprowadzić do nierównomiernego rozwoju motorycznego dziecka. Odpowiedni przebieg rozwoju motoryki dziecka ma ogromne znaczenie w jego późniejszym życiu. Dziecko silne, sprawne fizyczne oraz przyjmujące prawidłową postawę ciała, jest znacznie pewniejsze siebie, a co za tym idzie lepiej radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami. W razie wystąpienia trudności rozwojowych zarówno nauczyciele, jak i rodzice mogą podjąć działania zachęcające przedszkolaka do podejmowania aktywności ruchowej. Powinni wystrzegać się przy tym krytyki i wyśmiewania dziecka, stawiając raczej na cierpliwość i pochwały nawet w przypadku małych postępów.

Warto jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, iż poszczególne etapy rozwoju motoryki u przedszkolaków stanowią jedynie pewnego rodzaju modele. Dlatego też całkowicie naturalne są nieznaczne różnice w tempie rozwoju dzieci. Mogą one wynikać nie tylko z zaniedbań pod kątem podejmowanych aktywności, lecz także m.in. wrodzonych predyspozycji psychofizycznych. (Malinowski A.i inni, 2008)

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message