Koordynacja pracy ramion i nóg w kraulu na piersiach.

Zadania szczegółowe:

Umiejętności: uczeń potrafi  skoordynować ruchy ramion i nóg oraz prawidłowo oddychać w wodzie.

Sprawności: uczeń kształtuje siłę, koordynację oraz gibkość

Wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie i ruch ciała, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni

Postawy: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.

Część organizacyjna

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć,

Rozgrzewka
Część główna

Zabawy ożywiające:

Zabawa „Wyścig pływaków” – uczniowie stoją na jednej linii i kładą przed sobą na wodzie pływające przedmioty. Na sygnał startowy za pomocą ruchów rąk poruszają wodę tak aby piłeczki lub klocki przesuwały się po jej powierzchni (nie dotykając zabawek dłońmi). Wygrywa uczeń, którego piłeczka pierwsza dotrze do wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.

Zabawy oddechowe:

„Podwodny wyścig rzędów” – uczniowie ustawiają się w rzędzie w szerokim rozkroku trzymając się za ramiona. Ostatni z rzędu przepływa pod nogami na początek zastępu, aż do pokonania dystansu.


Koordynacja ruchu ramion z oddechem.

Pływanie za pomocą kończyn dolnych z deską trzymaną w przodzie wyprostowanymi ramionami z zastosowaniem rytmicznego oddychania: nasilony wydech do wody, wdech nad wodą z równoczesnym skrętem głowy w kierunku lewego lub prawego ramienia.

Pływanie (z pomocą płetw) za pomocą kończyn dolnych, ułożenie ciała na piersiach, prawa kończyna w górze – wydech do wody, przy wdechu obrót głowy i pasa barkowego w kierunku lewej kończyny znajdującej się przy biodrze

Jak wyżej – pływanie na piersiach z lewą kończyną w górze, prawą przy biodrze – wydech do wody, przy wdechu obrót głowy i pasa barkowego w kierunku prawej kończyny znajdującej się przy biodrze


Koordynacja ruchu ramion z oddechem i nóg

Pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na jedną stronę ( co drugi ruch ramion) – powrót zmiana strony oddechu.

Jak wyżej. Staramy się wykonać 4-6 ruchów nóg przy pełnym cyklu ramion.

Pływanie kraulem krótkich odcinków z oddechem na obie strony ( co trzeci ruch)

Jak wyżej. Zmiana tempa pływania z wolnego na szybkie i odwrotnie.

Uspokojenie organizmu:

Uczniowie w leżeniu tyłem starają się utrzymać na powierzchni wody jak najdłużej.

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka omówienie lekcji, wskazanie na popełnione błędy techniczne, pożegnanie

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message