Lekcja: nauka leżenia i poślizgu na grzbiecie

Zadania szczegółowe:

• motoryczność: gibkość w stawach lędźwiowo-krzyżowych, biodrowych, kolanowych, skokowych
• umiejętność: uczeń potrafi wykonać leżenie i poślizg na grzbiecie, oraz prawidłowy sposób oddychania w wodzie
• wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie ciała na wodzie, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni działania wychowawcze: systematyczność
• zdrowia: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny
• działania wychowawcze: dyscyplina, współpraca w grupie.

Część organizacyjna

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

Rozgrzewka
Część główna

Zabawy ożywiające:

Zabawa „ Zbijak” – polega na trafieniu w drugą osobę piłeczką, znajdującą się na osobnym torze pływalni.

Zabawy oddechowe:

„Transport skarbów” – uczniowie ustawiają się w rzędzie. Zabawa polega na przetransportowaniu przedmiotu z początku rzędu do ostatniej osoby. Podanie przedmiotu odbywa się po wcześniejszym zanurkowaniu i podaniu przedmiotu z nad głowy.

„Podwodny wyścig rzędów” – uczniowie ustawiają się w rzędzie w szerokim rozkroku trzymając się za ramiona. Ostatni z rzędu przepływa pod nogami na początek zastępu, aż do pokonania dystansu.

Nauka leżenia:

Uczniowie dobierają się w pary. Ćwiczący ustawia sobie jeden makaron pod głowę, a drugi po nogami. Współćwiczący zapobiega opadaniu bioder.

„Karuzela” Dzieci tworzą koło. Po odliczeniu do dwóch wszyscy posuwają się po obwodzie koła. Na sygnał „ jedynki” kładą się na grzbiecie, „ dwójki” posuwają się dalej. Na drugi sygnał- zmiana ról i kierunku posuwania się.

Nauka poślizgu na grzbiecie:

Uczniowie dobierają się w pary. Ćwiczący kładzie się na wodzie z RR w górze, współćwiczący „holuje” kolegę za ręce.

Uczniowie samodzielnie wykonują leżenie tyłem z deską wzdłuż tułowia i mocnym odepchnięciem się od krawędzi basenu wykonują poślizg na grzbiecie, aż do zatrzymania.

Uspokojenie organizmu:

Uczniowie w leżeniu tyłem starają się utrzymać na powierzchni wody jak najdłużej.

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka omówienie lekcji, wskazanie na popełnione błędy techniczne, pożegnanie

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message