Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach.

Cele główne:
 • motoryczność: ruchy ramion
 • umiejętność: nauczanie ruchów rąk do kraula
 • wiadomości: z zakresu techniki pływania, bezpieczeństwa i przepisów BHP na pływalni krytej
 • działania wychowawcze: systematyczność
 • zdrowia: aktywność w wodzie pozytywnie wpływa na zdrowie
 • działania wychowawcze: dyscyplina, współpraca w grupie
Część organizacyjna

Zbiórka, raport, powitanie z klasą. Sprawdzenie obecności. Podanie tematu lekcji

Rozgrzewka
Część główna

Przygotowanie do wysiłku:

 • “Berek”  Ćwiczący uciekają przed “berkiem” pracując naprzemianstronnie ramionami odpychając się nimi od powierzchni wody.
 • “Taczki” Ćwiczący kładą się na piersiach RR wysunięte w
  przód NN w rozkroku. Partnerzy ustawiają się pomiędzy nogami ćwiczącego, chwytają go za stopy i pchają do przodu. W tym czasie ćwiczący wykonują naprzemianstronne ruchy RR.
  Stojąc do pasa w wodzie, opad tułowia, głowa na powierzchnią wody, kraulowe ruchy RR.
  Ruch jednego ramienia z imitacją oddechu.

Realizacja tematu  lekcji:

Ćwiczenia w wodzie.

 • W opadzie tułowia marsz w przód kraulowe ruchy RR z rytmicznym wdechem i wydechem do wody.
 • Opad tułowia, głowa zanurzona, chwyt LR za brzeg basenu, ruchy kraulowe RP, uniesienie głowy – wdech nad wodą, zanurzenie głowy – wydech (następnie zmiana ręki)
 • Leżenie przodem stopy podtrzymywane przez współćwiczącego, kraulowe ruchy RR z rytmicznym wdechem i wydechem.
 • Praca RR do kraula z deską pomiędzy nogami bez oddychania, następnie próba wykonania ćwiczenia z oddychaniem.
  Próba przepłynięcia kilku metrów bez deski.

Uspokojenie organizmu:

10 wydechów do wody

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka – kontrola obecności. Omówienie zajęć przez prowadzącego, zwrócenie uwagi na błędy.

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message