Nauczanie skoku startowego

Część organizacyjna

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

Rozgrzewka
Część główna

Nauka skoku startu :

1. Pozycja wyjściowa – siad na brzegu basenu, ramiona w górze, głowa między splecionymi ramionami. Nauczyciel popycha ucznia się w przód. Tracąc równowagę  wykonujemy wślizg do wody. Pod powierzchnią wody wytrzymujemy poślizg i wypływamy na powierzchnię.

2 .Pozycja wyjściowa – siad na brzegu basenu, stopy zaczepione o przelew, ramiona w górze, głowa między ramionami. Pochylamy się w przód. Unosząc lekko biodra i tracąc równowagę odpychamy się lekko od ściany i wykonujemy wślizg do wody. Pod powierzchnią wody wytrzymujemy poślizg i wypływamy na powierzchnię. Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.

3. To samo zadanie wykonujemy z przysiadu.

4. Wydłużamy fazę lotu. Wykonujemy wślizg do wody z półprzysiadu. Zwracamy uwagę, by ciało było usztywnione w czasie lotu.

5. Z półprzysiadu (palce stóp zaczepione o krawędź basenu, ramiona z tyłu) wykonujemy odbicie. Po fazie lotu (ciało napięte, wyprostowane) zanurzamy się w odległości ok. 2 m od ściany, wytrzymujemy pod wodą poślizg, wynurzamy się.

6. Wykonujemy skok startowy z brzegu,z odbiciem nogą wykroczną. po czym staramy się jak najdalej dopłynąć poślizgiem.

7.„ Zjeżdżalnia”. Uczniowie, pojedynczo, kładą się na ławce trzymając ramiona w przodzie, a następnie wślizgują się do wody.

8. Ze słupka startowego:  Opad tułowia w przód, ramiona w przodzie, głowa między ramionami – stopniowe wytracanie równowagi, przed wejściem dłoni do wody odbicie obunóż.

9. Ze słupka startowego:To samo ćwiczenie, wcześniejsze odbicie, zaakcentowanie faz: lotu, wejścia do wody i poślizgu.

10.  Ze słupka startowego:Skok startowy z chwytem za brzeg słupka ( dłonie między stopami lub na zewnątrz stóp ) – po odepchnięciu rękoma od słupka wykonują one zamach dołem w przód.  Skok z odbiciem nogą wykroczną.

11. Ze słupka startowego:   Jak wyżej, ramiona wykonują zamach do tyłu i dołem do przodu.

Uspokojenie organizmu:

Wykonujemy 10 spokojnych wydechów do wody.

Część organizacyjno – porządkowa

Wyjście z wody.
Zbiórka.
Słowna ocena pracy uczniów.
Pożegnanie.

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message