Nauka pływania kraulem na grzbiecie w ćwiczeniach

Część organizacyjna

Wyprowadzenie grupy zbiórka, powitanie odliczenie, sprawdzanie stanu obecności, przedstawienie tematu lekcji, podział grupy, założenie pasków wszystkim dzieciom

Rozgrzewka
Część główna

Przygotowanie do wysiłku:

  • „Berek kucany” – Wyznaczamy jednego berka (może być dwóch) Berek ściga w wodzie uciekające dzieci które pływają w różnych kierunkach. Uczniowie bronią się przed złapaniem poprzez zanurzenie pod wodę.
  • Ćwiczący ustawieni tyłem do brzegu chwytają się rękami za krawędź i kładą się na plecach. Następnie wykonują prace nóg do kraula na grzbiecie.

Realizacja tematu  lekcji:

Skoki do wody, doskonalenie pracy nóg na grzbiecie.

  • Uczniowie skaczą do wody na nogi trzymając deskę nad głowa. Ćwiczący płyną na druga stronę basenu z praca nóg do kraula na grzbiecie z deską nad głową. Po przepłynięciu wychodzą na brzeg po drabince i ustawiają się za słupkiem. Ćwiczący płyną na druga stronę basenu bez desek. Ręce wzdłuż tułowia.

Doskonalenie pracy rąk do kraula na grzbiecie

  • Uczniowie skaczą na nogi starając się sięgnąć żerdzi trzymanej przez prowadzącego, przepływają na drugą stronę pracą nóg do kraula na grzbiecie. Lewe ramię trzymane jest przy biodrze, prawe w przedłużeniu tułowia, nad głową. W połowie baseny zmiana rąk.
  • Uczniowie skaczą na nogi z deską nad głową. Po skoku wkładają deskę między nogi i płyną na druga stronę basenu pracując tylko ramionami.
  • Uczniowie skaczą na nogi i przepływają na druga stronę basenu z naprzemianstronna praca rak

Uspokojenie organizmu:

Ćwiczący wykonują poślizg na piersiach. Wygrywa ten który ćwiczący który dopłynie dalej.

Część organizacyjno – porządkowa

Na brzegu:
– wyjście z wody
– zbiórka
– odliczenie
– omówienie lekcji
– odprowadzenie do szatni

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message