Nauka startu do stylu grzbietowego.

Zadania szczegółowe:

Umiejętności: uczeń potrafi wykonać leżenie i poślizg na grzbiecie, oraz prawidłowy start w stylu grzbietowym.

Sprawności: uczeń kształtuje siłę, koordynację oraz gibkość.

Wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie ciała w wodzie, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni.

Postawy: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.

Część organizacyjna

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

Rozgrzewka
Część główna

Zabawy ożywiające:

„Rekin drapieżca”- Jeden z uczniów „rekin” ustawia się na środku basenu, a pozostali w odległości 2 metrów od niego. Uczniowie przepływają na drugi koniec basenu tak by nie zostać schwytanym przez rekina. Złapani stają się rekinami i powiększają grono drapieżników.

„Wyścig delfinów” – uczniowie dzielą się na dwie drużyny. Ustawiają się one rzędami tak. Jedna osoba w odległości dwóch metrów od rzędów trzyma hula hop, natomiast zaraz za nim rzuca krążek do wody. Na sygnał nauczyciela pierwsze osoby muszą złapać krążek przepływając przez hula hop i biegnąc podać go do następnej osoby z zespołu. Następna osoba wykonuje zadanie tak samo z tym, że pozostawia za hula hop krążek.

„Sumy i karpie”: Uczniowie podzieleni na drużynę „sumów” i „karpi”. Stają one tyłem do siebie w odległości 2 kroków. Prowadzący na zmianę wywołuje: „sumy” lub „karpie”! Drużyna, której nazwa została wymieniona stara się szybko uciec do wyznaczonej mety, zaś drużyna druga odwraca się i goni uciekających.

Ćwiczenie  poślizgu na grzbiecie:

Uczestnicy startują kolejno z wody, z odbicia od brzegu basenu; starają się wykonać jak najdłuższy poślizg po wodzie na grzbiecie. Ręce wzdłuż tułowia. Odmiany: bez pracy nóg,  z pracą kończyn dolnych.

Ćwiczenie pływania  pod wodą:

Uczestnicy startują kolejno z wody. W zanurzeniu starają się przepłynąć jak najdłuższy dystans pod wodą. Ręce najpierw wzdłuż tułowia, później nad głową. Odmiany: bez pracy nóg,  z pracą kończyn dolnych.

Kolejno każdy z ćwiczących chwyta poręcze przy słupku startowym, kończyny dolne mocno ugięte w stawach kolanowych. Następnie odbija się mocno od ściany.  Jednocześnie ramiona przenosi nad głową i w zanurzeniu stara się przepłynąć jak najdłuższy dystans pod wodą.

Jak wyżej lecz z dostawieniem ręki, a następnie z  krótkotrwałą pracą ramion.

Jak wyżej lecz zwrócenie uwagi na wygięcie całego tułowia w tył w fazie po oderwaniu rąk od poręczy.

Wykorzystanie pełnej formy elementu w pływaniu stylem grzbietowym.

Uspokojenie organizmu:

„Lato-zima” – każdy uczestnik zabawy posiada własną piłkę. Podanie sygnału przez prowadzącego:  „lato” oznacza leżenie ćwiczących z piłkami na klatce piersiowej. Podanie kolejnego hasła: „zima” oznacza szybką zmianę pozycji z leżenia przodem do leżenia tyłem. Ćwiczący leżą w wodzie imitując pozycję „gwiazdy”. Piłka umieszczona pod w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, z próbą jej stabilizacji bez pomocy rąk.

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka omówienie lekcji, wskazanie na popełnione błędy techniczne, pożegnanie

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message