Nawroty w stylu zmiennym.

Zadania szczegółowe:

Umiejętności: uczeń potrafi wykonać prawidłowo nawroty w stylu zmiennym.

Sprawności: uczeń kształtuje siłę, koordynację oraz gibkość.

Wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie ciała w wodzie, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni.

Postawy: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.

Część organizacyjna

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

Rozgrzewka
Część główna

Przygotowanie do wysiłku:

Rozpływanie – 100 m

Realizacja tematu  lekcji:

-start od pierwszych chorągiewek (około 8 metra od ścianki  basenowej) i wykonujemy nawrót od delfina do stylu grzbietowego

-płyniemy pełnym stylem delfinowym , wykonujemy nawrót i wracamy stylem grzbietowym

– j.w wykonujemy nawrót od stylu grzbietowego do stylu klasycznego

– płyniemy pełnym stylem grzbietowym, wykonując nawrót i wracamy stylem klasycznym

– j.w z tym że wykonujemy nawrót od stylu klasycznego do kraula

-płyniemy pełnym stylem grzbietowym, wykonując nawrót i wracamy stylem klasycznym

– płyniemy pełnym stylem zmiennym z nawrotami

Uspokojenie organizmu:

„Lato-zima” – każdy uczestnik zabawy posiada własną piłkę. Podanie sygnału przez prowadzącego: „lato” oznacza leżenie ćwiczących z  piłkami na klatce piersiowej. Podanie kolejnego hasła: „zima” oznacza szybką zmianę pozycji z leżenia przodem do leżenia tyłem. Ćwiczący leżą w wodzie imitując pozycję „gwiazdy”. Piłka umieszczona podw odcinku lędźwiowym kręgosłupa, z próbą jej stabilizacji bez pomocy rąk.

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka omówienie lekcji, wskazanie na popełnione błędy techniczne, pożegnanie

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message