Zadania szczegółowe: Umiejętności: uczeń potrafi  skoordynować ruchy ramion i nóg oraz prawidłowo oddychać w wodzie. Sprawności: uczeń kształtuje siłę, koordynację oraz gibkość Wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie i ruch ciała, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni Postawy: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny. Część organizacyjna Continue Reading...