Cele główne: Umiejętności: nauczanie pracy nóg do stylu motylkowego, doskonalenie stylu klasycznego. Wiadomości: z zakresu techniki pływania, bezpieczeństwa i przepisów BHP na pływalni krytej. Sprawność motoryczna: gibkość w stawach lędźwiowo-krzyżowych, biodrowych, kolanowych, skokowych. Akcenty wychowawcze: systematyczność Część organizacyjna Zbiórka. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Rozgrzewka Część główna Przygotowanie do wysiłku: Uczniowie płyną 100m kraulem Przeczytaj cały artykuł...