Zadania szczegółowe: • motoryczność: gibkość w stawach lędźwiowo-krzyżowych, biodrowych, kolanowych, skokowych • umiejętność: uczeń potrafi wykonać leżenie i poślizg na grzbiecie, oraz prawidłowy sposób oddychania w wodzie • wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie ciała na wodzie, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni działania wychowawcze: systematyczność • zdrowia: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i Continue Reading...