Zadania szczegółowe: Umiejętności: uczeń potrafi wykonać leżenie i poślizg na grzbiecie, oraz prawidłowy start w stylu grzbietowym. Sprawności: uczeń kształtuje siłę, koordynację oraz gibkość. Wiadomości: uczeń zna prawidłowe ułożenie ciała w wodzie, oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie pływalni. Postawy: uczeń jest świadomy potrzeby samokontroli i samooceny własnych umiejętności. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny. Przeczytaj cały artykuł...