II Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu – Aqua Centrum Chełmiec.

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu indywidualnym i sztafetach dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i średnich. 26 października 2021 r. kryta pływalnia w Chełmcu – Aqua Centrum Chełmiec.

IGRZYSKA DZIECI

godz. 9.00 – 10.30 (przyjazd szkół godz. 8.30; rozpoczęcie zawodów godz. 9.00)

  • Grupa I: roczniki 2012 – 2014; Dystans: 25 m

Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).

Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do startu w jednym stylu).

  • Grupa II: roczniki 2009 – 2011; Dystans: 50 m

Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).

Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do startu w jednym stylu).

  • Sztafeta 6 x 25 m – rocznik 2009 i młodsi (chłopcy i dziewczyny – starty osobne) – każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (osobno dziewczyn i osobno chłopców). Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbiciem od ściany
    (nie wolno skakać do wody – 3 zawodników ze słupka, 3 zawodników z wody).

IGRZYSKA MŁODZIEŻY

godz. 11.00 – 12.30 (przyjazd szkół godz. 10.30; rozpoczęcie zawodów godz. 11.00)

  • Grupa III: roczniki 2007 i 2008; Dystans 50 m

Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 6 zawodników
(6 dziewczyn i 6 chłopców).

Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do startu w jednym stylu).

  • Sztafeta – 6 x 50 m – rocznik 2007 i 2008 (chłopcy i dziewczyny – starty osobne) – każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (sztafeta dziewczyn i sztafeta chłopców).

LICEALIADA MŁODZIEŻY

godz. 11.00 – 12.30 (przyjazd szkół godz. 10.30; rozpoczęcie zawodów godz. 11.00)

  • Grupa IV: rocznik 2002 i młodsi; Dystans 50 m

Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).

Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do startu w jednym stylu).

  • Sztafeta – 6 x 50 m – rocznik 2002 i młodsi (chłopcy i dziewczyny – starty osobne) – każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (sztafeta dziewczyn i sztafeta chłopców).

Zgłoszenia do II Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu

Zgłoszenia do dnia 21.10.2021 r. do godz. 15.00  należy dokonać zgłoszenia uczniów biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu w Chełmcu.

REGULAMIN ZAWODÓW
II Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu

II MISTRZOSTWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W PŁYWANIU
1. Nazwa imprezy – II Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Pływaniu dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych i średnich.

2. Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego,
Wójt Gminy Chełmiec, Szkoła Podstawowa w Świniarsku, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu.

3. Cel imprezy – popularyzacja pływania wśród młodzieży szkolnej
oraz wyłonienie mistrzów powiatu nowosądeckiego w poszczególnych grupach
wiekowych, w kategoriach dziewcząt i chłopców oraz uczniów i szkół awansujących na
zawody wojewódzkie – po 3 dziewczęta i 3 chłopców oraz po 1 sztafecie w każdej grupie
wiekowej i kategorii dziewcząt i chłopców.

4. Termin i miejsce – 26 października 2021 r. – Aqua Centrum Chełmiec.
✓ Igrzyska Dzieci – godz. 9.00 – 10.30 (przyjazd szkół godz. 8.30; rozpoczęcie
zawodów godz. 9.00)
✓ Igrzyska Młodzieży, Licealiada – godz. 11.00 – 12.30 (przyjazd szkół godz. 10.30;
rozpoczęcie zawodów godz. 11.00)

5. Uczestnictwo – w zawodach startują uczniowie szkół podstawowych i średnich
z powiatu nowosądeckiego, w 4 grupach wiekowych oddzielnie w kategorii dziewcząt
i chłopców.

– IGRZYSKA DZIECI

✓ Grupa I: roczniki 2012 – 2014; Dystans: 25 m
Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).
Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do
startu w jednym stylu).
✓ Grupa II: roczniki 2009 – 2011; Dystans: 50 m
Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).
Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do
startu w jednym stylu).
• Sztafeta 6 x 25 m – rocznik 2009 i młodsi (chłopcy i dziewczyny – starty osobne) –
każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (osobno dziewczyn i osobno chłopców).
Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbiciem od ściany
(nie wolno skakać do wody – 3 zawodników ze słupka, 3 zawodników z wody).


– IGRZYSKA MŁODZIEŻY

✓ Grupa III: roczniki 2007 i 2008; Dystans 50 m
Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 6 zawodników
(6 dziewczyn i 6 chłopców).
Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do
startu w jednym stylu).

• Sztafeta – 6 x 50 m – rocznik 2007 i 2008 (chłopcy i dziewczyny – starty osobne) –
każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (sztafeta dziewczyn i sztafeta chłopców).

– LICEALIADA MŁODZIEŻY

✓ Grupa IV: rocznik 2002 i młodsi; Dystans 50 m
Zgłoszenia: do każdego stylu szkoła może zgłosić maksymalnie po 4 zawodników
(4 dziewczyny i 4 chłopców).
Styl: dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy (zawodnik może zostać zgłoszony do
startu w jednym stylu).

• Sztafeta – 6 x 50 m – rocznik 2002 i młodsi (chłopcy i dziewczyny – starty osobne)
– każda szkoła może zgłosić po 1 sztafecie (sztafeta dziewczyn i sztafeta
chłopców).

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
• Zawody rozegrane zostaną odrębnie dla każdej grupy wiekowej oddzielnie
w kategorii dziewcząt i chłopców.
• Wygrywa ten zawodnik, który pokona odpowiedni dystans w swojej grupie
wiekowej w jak najkrótszym czasie.
• Start zawodnika jest dowolny i następuje ze słupka startowego lub z wody.
• Zawodnicy na start oczekują w wyznaczonych przez organizatora miejscach
(krzesełka za słupkiem startowym).
• Przydzielenie torów odbędzie na zasadzie losowania (przed zawodami).
• Zawodnicy po zajęciu pozycji startowych czekają na komendy startera.
• Pływak pokonuje dystans samodzielnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały
dystans.
• Pływak musi ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.
• Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji nie dyskwalifikuje zawodnika, nie
może on jednak chodzić po dnie niecki basenu, ani przytrzymywać się liny
oddzielającej tory.
• Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu nie może przebywać lub wchodzić
do basenu.
• Za stan zdrowia uczestników i bezpieczeństwo w trakcie zawodów biorą
odpowiedzialność opiekunowie.

7. Zgłoszenia – do dnia 21.10.2021 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczniów
biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
Zgłaszając zawodnika proszę zaznaczyć w jakim stylu będzie brał startował (w miejscu
dodatkowe informacje).

W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej
z systemu SRS) potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły i opiekuna drużyny. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.

8. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe medale i dyplomy.

9. Koszty organizacyjne – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa
szkoły we własnym zakresie.

10. Postanowienia końcowe – organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym
Regulaminie prawo decydowania przysługuje organizatorowi. Uczestnicy zawodów
zobowiązani są do zachowania się zgodne z „etyką sportowca”, w przypadku
niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna) organizator ma prawo
wykluczenia ich z zawodów.
Podczas zawodów opiekę nad uczestnikami sprawują ich nauczyciele (opiekunowie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas
zawodów. Ubezpieczenie uczestników zawodów we własnym zakresie. Nauczyciele
(opiekunowie) powinni posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
dziecka w zawodach. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne zawodów
oraz przez ratowników WOPR. Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message