Monthly Archives: styczeń 2017

Proste skoki do wody

Cele główne UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność wstrzymywania oddechu MOTORYCZNOŚĆ: orientacja, WIADOMOŚCI: działania wypornościowe wody AKCENT WYCHOWAWCZY: dyscyplina, kształtowanie odwagi Część organizacyjna Zbiórka, Powitanie, Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Rozgrzewka Część główna Przygotowanie do wysiłku: Marsz w wodzie”-uczniowie maszerując w wodzie, na hasło nauczyciela naśladują różne ruchy np. słoń-silnie uderzają o dno basenu, piłkarz – naśladują kopanie Przeczytaj cały artykuł...

Na basen z niemowlakiem

Naturalnym środowiskiem dla każdego niemowlaka jest woda. W brzuchu mamy cały czas dziecko przebywa w wodach płodowych. Dlatego tak wielkim szokiem jest dla niego przyjście na świat, które wiąże się z dużym krzykiem i łapaniem powietrza. Niektóre młode mamy decydują się nawet na poród w wannie, aby ułatwić dziecku przyjście na świat. Jeżeli jednak taka Przeczytaj cały artykuł...

Gry i zabawy w nauczaniu pływania

Zabawy  ożywiające w wodzie ”Berek Nurek”. Ćwiczący ustawieni w rozsypce. Prowadzący wyznacza berka który pływając w dowolny poznany sposób próbuje złapać współćwiczącego. Pozostali ćwiczący stoją w rozsypce lub pływają. Uchronić przed goniącym berkiem mogą się tylko w jeden sposób po-przez zanurkowanie. ”Pluskający łosoś”uczniowie stoją w rozsypce, na sygnał nauczyciela wykonują przysiad, po czym wyskakują do Przeczytaj cały artykuł...

Nauczanie pracy nóg do stylu motylkowego

Cele główne: Umiejętności: nauczanie pracy nóg do stylu motylkowego, doskonalenie stylu klasycznego. Wiadomości: z zakresu techniki pływania, bezpieczeństwa i przepisów BHP na pływalni krytej. Sprawność motoryczna: gibkość w stawach lędźwiowo-krzyżowych, biodrowych, kolanowych, skokowych. Akcenty wychowawcze: systematyczność Część organizacyjna Zbiórka. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Rozgrzewka Część główna Przygotowanie do wysiłku: Uczniowie płyną 100m kraulem Przeczytaj cały artykuł...

Adaptacja do środowiska wodnego, nauka leżenia na piersiach i grzbiecie.

Część organizacyjna Wyprowadzenie grupy zbiórka, powitanie odliczenie, sprawdzanie stanu obecności, przedstawienie tematu lekcji. Rozgrzewka Część główna Przygotowanie do wysiłku: „Piłka parzy”- szybkie przerzucanie piłek z jednej strony na  drugą, wygrywa zespół który po sygnale na najmniej piłek. „Baraszkujące delfinki”- każdy posiada deskę, kładzie ją na wodzie i nurkuje przepływając pod nią. Realizacja tematu  lekcji: Ćwiczenia Przeczytaj cały artykuł...