Category Archives: Konspekty z lekcji pływania

Konspekty z zajęć pływania. Konspekty lekcji pływania dla osób początkujących i zaawansowanych.

Nauka pracy ramion w stylu klasycznym

Cele główne: – motoryczność: uczeń kształtuje siłę, koordynację ruchowa i wytrzymałość pływacką – umiejętność: uczeń umie prawidłowo wykonywać ruchy ramion w stylu klasycznym – wiadomości: uczeń zna prawidłową technikę pracy ramion w stylu klasycznym – działania wychowawcze: uczeń wie jak przygotować się do zajęć, wykonuje polecenia prowadzącego oraz wie jak zachować się bezpiecznie na pływalni Przeczytaj cały artykuł...

Nauka pływania kraulem na grzbiecie w ćwiczeniach.

Część organizacyjna Wyprowadzenie grupy zbiórka, powitanie odliczenie, sprawdzanie stanu obecności, przedstawienie tematu lekcji, podział grupy, założenie pasków wszystkim dzieciom Rozgrzewka Część główna Ćwiczenia na brzegu – rozgrzewka: Po uprzednim pokazie i objaśnieniu prowadzącego, ćwiczący wykonują imitacje pracy rąk do kraula na grzbiecie. Ćwiczący wykonują pracę nóg do kraula na grzbiecie Ćwiczenia w wodzie: Ćwiczący zsuwają Przeczytaj cały artykuł...

Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach.

Cele główne: motoryczność: ruchy ramion umiejętność: nauczanie ruchów rąk do kraula wiadomości: z zakresu techniki pływania, bezpieczeństwa i przepisów BHP na pływalni krytej działania wychowawcze: systematyczność zdrowia: aktywność w wodzie pozytywnie wpływa na zdrowie działania wychowawcze: dyscyplina, współpraca w grupie Część organizacyjna Zbiórka, raport, powitanie z klasą. Sprawdzenie obecności. Podanie tematu lekcji Rozgrzewka Część główna Przeczytaj cały artykuł...

Proste skoki do wody

Cele główne UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność wstrzymywania oddechu MOTORYCZNOŚĆ: orientacja, WIADOMOŚCI: działania wypornościowe wody AKCENT WYCHOWAWCZY: dyscyplina, kształtowanie odwagi Część organizacyjna Zbiórka, Powitanie, Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Rozgrzewka Część główna Przygotowanie do wysiłku: Marsz w wodzie”-uczniowie maszerując w wodzie, na hasło nauczyciela naśladują różne ruchy np. słoń-silnie uderzają o dno basenu, piłkarz – naśladują kopanie Przeczytaj cały artykuł...

Gry i zabawy w nauczaniu pływania

Zabawy  ożywiające w wodzie ”Berek Nurek”. Ćwiczący ustawieni w rozsypce. Prowadzący wyznacza berka który pływając w dowolny poznany sposób próbuje złapać współćwiczącego. Pozostali ćwiczący stoją w rozsypce lub pływają. Uchronić przed goniącym berkiem mogą się tylko w jeden sposób po-przez zanurkowanie. ”Pluskający łosoś”uczniowie stoją w rozsypce, na sygnał nauczyciela wykonują przysiad, po czym wyskakują do Przeczytaj cały artykuł...