Nauka pracy ramion w stylu klasycznym

Cele główne:

– motoryczność: uczeń kształtuje siłę, koordynację ruchowa i wytrzymałość pływacką
– umiejętność: uczeń umie prawidłowo wykonywać ruchy ramion w stylu klasycznym
– wiadomości: uczeń zna prawidłową technikę pracy ramion w stylu klasycznym
– działania wychowawcze: uczeń wie jak przygotować się do zajęć, wykonuje polecenia prowadzącego oraz wie jak zachować się bezpiecznie na pływalni podczas zajęć
-zdrowia: uczeń wie jaki pozytywny wpływ na zdrowie ma wysiłek fizyczny

Część organizacyjna

Wprowadzenie uczniów na pływalni, zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć.

Rozgrzewka
Część główna

Pokaz i objaśnienie pracy ramion w stylu klasycznym

W opadzie tułowia w przód, ręce wyciągnięte przed siebie, ruch RR w stylu klasycznym wykonujemy poprzez delikatne rozszerzenie RR na zewnątrz ugięcie w stawach łokciowych (max. Do linii barków), szybkie złączenie łokci i wyprostowanie RR.
(Pokaz na brzegu. Zwrócenie uwagi jak prowadzone są ręce do stylu klasycznego).

Nauka pracy ramion na brzegu

Uczniowie wykonują pracę RR w stylu klasycznym na brzegu.
(2-3 min. Prowadzący kontroluje i koryguje błędy. ).

Przygotowanie do wysiłku:

 • „Berek” – osoba wyznaczona ma za zadanie złapać jak najwięcej osób. Poruszając się w wyznaczonym obrębie.
  ( 2-3 min. Prowadzący wyznacza berka i zmienia berka. Zabawa odbywa się na wyznaczonych 3 torach, poruszamy się do chorągiewek. Osoby złapane przechodzą na wyznaczony przez prowadzącego tor. )

 • “Rozpływanie”
  ( 50 metrów, uczeń wybiera jeden z dwóch poznanych już stylów (grzbietowy, kraul). )

Realizacja tematu  lekcji:

Nauka pracy ramion w stylu klasycznym w wodzie.

 • W wodzie stojąc w miejscu, pochylamy się do przodu tak aby głowa była zanurzona i zaczynamy pracę ramion w wodzie, biorąc oddech za każdym razem
  ( Prowadzący kontroluje i koryguje błędy. 8-10 powtórzeń )

 • Stojąc w wodzie przy murku poruszamy się do chorągiewek w marszu z tułowiem pochylonym do przodu, głową zanurzoną i wykonujemy prace ramion do stylu klasycznego  biorąc oddech za każdym razem.
  ( Do połowy basenu i wracamy z powrotem. Prowadzący kontroluje i koryguje ewentualne błędy uczniów. )

 • Ćwiczący dobierają się w pary ,współćwiczący podtrzymuje za podudzia lub stopy wykonujemy ruchy ramion w stylu klasycznym najpierw bez oddechu . Następne powtórzenie z wydechem do wody.
  ( Do połowy basenu i wracamy z powrotem. Zamiana w parze. Prowadzący kontroluje i koryguje ewentualne błędy uczniów. )

 • Ćwiczący zostają w takich samych parach , zabierają jeden makaron .Jedna osoba z pary wkłada go pod ramiona i wykonuje pracę ramion do stylu klasycznego, współćwiczący podtrzymuje za podudzia lub stopy.
  ( Do połowy basenu i wracamy z powrotem. Zamiana w parze. )

 • Każdy zabiera ósemki i wkłada między kolana. Poruszamy się na drugi koniec pływalni pracując rękoma w stylu klasycznym biorąc za każdym ruchem ramion oddech.
  ( 50 metrów. Odpoczynek po pierwszej długości. Próba wyeliminowania błędu złego ułożenia ramion do stylu klasycznego. )

Uspokojenie organizmu:

Dziesięć długich wydechów do wody.

Część organizacyjno – porządkowa

Wyjście z wody. Omówienie zajęć. Zbiórka i odliczenie. Pożegnanie.
( Pochwała najlepiej pracujących uczniów i prośba o kontynuowanie pracy nad techniką. )

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message