Adaptacja do środowiska wodnego, nauka leżenia na piersiach i grzbiecie.

Część organizacyjna

Wyprowadzenie grupy zbiórka, powitanie odliczenie, sprawdzanie stanu obecności, przedstawienie tematu lekcji.

Rozgrzewka
Część główna

Przygotowanie do wysiłku:

  • „Piłka parzy”- szybkie przerzucanie piłek z jednej strony na  drugą, wygrywa zespół który po sygnale na najmniej piłek.
  • „Baraszkujące delfinki”- każdy posiada deskę, kładzie ją na wodzie i nurkuje przepływając pod nią.

Realizacja tematu  lekcji:

Ćwiczenia z wydechami.

  • Ćw. stoją twarzą do brzegu i opierają ręce na przelewie. Wykonują kilka razy mocny wydech do wody zanurzają głowę pod wodę.
  • W parach chwyt za rr i na zmianę przysiady – „waga”- wydechy do wody
  • W parach na zmianę wykonują ćw. meduzę  (rr podane partnerce)

Ćwiczenia wypornościowe

  • „Meduza”- kto potrafi dłużej leżeć na wodzie na piersiach? uczniowie wykonują przysiad w wodzie i swobodnie kładą się na zanurzają głowę, rr w przód.
  • „Korek”- kto potrafi po położeniu się na wodzie złapać się za kolana
  • „Wyścigi motorówek”- jedna osoba kładzie się na piersiach z głową w wodzie i podaje ręce partnerowi, który biegnie ciągną jedynkę za sobą. Kto pierwszy do linii.

Skok do wody

  • „Sznureczek”- wszyscy ćw. siadają blisko siebie, chwytają się pod łokcie i mocno trzymają. Siedzą tyłem do basenu na skraju. Nauczyciel popycha pierwszą do wody, a ćw. po kolei wpadają do wody.

Uspokojenie organizmu:

W kółeczku chwyt za ramiona i co druga os. robi „meduzę”- z wydechem do wody

Część organizacyjno – porządkowa

Zbiórka, odliczenie, omówienie lekcji, przegnanie.

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message