Struktura treningu w pływaniu

Rosnący poziom wyników w pływaniu i zaostrzająca się konkurencja w walce o pierwsze lokaty na świecie wymagają stałego rozwijania efektywności treningu. Obecnie treningi organizowane są dla dzieci od najmłodszych lat i to już 4-5 razy w tygodniu.

Roczny program szkolenia

Dobry plan jest fundamentem sukcesu w wielu dziedzinach. Trzeba jasno doprecyzować, czego się chce i co można zrobić w tym kierunku, aby nasze marzenia i cele stały się rzeczywistością. Zastanowić się, co nas blokuje i jak temu przeciwdziałać. W pływaniu nabiera to szczególnego znaczenia. Inaczej trudno jest o sukces.

Wybór stylu i dystansu

W ramach specjalizacji należy  wyznaczyć główny styl zawodnika, a nawet optymalny dystans, który będzie dla niego koronnym i go usilnie trenować w sposób dokładny i szczególny – nie pomijając żadnego czynnika, który może mieć kluczowy wpływ na końcowy efekt.

Założenia

  • Na wstępie należy  ustalić roczną objętość treningu, czyli całkowity zakres wysiłku – czyli ogromu pracy , który nas czeka.
  • Zrobić  realną listę startów i wybrać z niej to co będzie najważniejsze, ponieważ w tych czasach liczy się wąska specjalizacja i konkretność w myśleniu i działaniu.
  • Należy  podzielić rok na podokresy i przydzielić im  realną objętość treningu oraz zakres pracy w poszczególnych tygodniach.
  • I oczywiście żmudnie realizować je, trenując falami i cyklami , pomiędzy własnym lenistwem i wszelkimi słabościami – na przekór wszelkim przeszkodom subiektywnym i obiektywnym.
  • Na każdym etapie szkolenia zawodników należy doskonalić technikę pływania oraz technikę i efektywność wykonywania startów i nawrotów.
  • Nie wolno zaniedbywać startów kontrolnych, ponieważ to właśnie one najskuteczniej pozwalają określić aktualny stan wytrenowania zawodnika. Stwarzają one możliwość oceny progresji wyników czyli  wzrostu formy sportowej i  dają możliwość prognozowania szczytowych osiągnięć  w stosunku do analogicznego okresu przygotowań  z poprzedniego roku, czy też z poprzedniego podokresu lub analogicznego okresu z minionych lat. Mogą  one stanowić miarodajne źródło prognozowania najlepszych  wyników  w  aktualnym sezonie startowym a nawet w całej karierze zawodnika.

Struktura treningu w pływaniu

Struktura rzeczowa treningu pływackiego

Rzeczowa struktura treningu obejmuje zbiór prac niezbędnych do wytrenowania i przygotowania formy sportowej danego pływaka. Ujmujemy w niej zbiór informacji o zawodniku oraz podstawowe rodzaje  przygotowania: sprawnościowe, techniczne, taktyczne, psychiczne i teoretyczne.

Struktura czasowa treningu pływackiego

Reguluje w czasie rozkład prac związanych z wytrenowaniem zawodnika. Obejmuje etapy szkolenia wszechstronny, ukierunkowany, specjalny oraz  trzy rodzaje cykli:  długie (makrocykle) – wieloletnie, roczne, półroczne; średnie (mezocykle) składające się z określonej liczby mikrocykli; małe (mikrocykle) – składające się z kilku jednostek treningowych; oraz jednostkę treningową jako najmniejsze ogniwo struktury.

struktura treningu sportowego w pływaniu
Struktura treningu sportowego
źródło: „Podstawy Teorii Treningu Sportowego” pod red. Henryka Sozańskiego

Wieloletnie planowanie treningowe stanowi podstawę racjonalnej realizacji obciążeń i tylko ono  stwarza  możliwość  świadomego sterowania treningiem sportowca. Jest to złożony proces doboru i określenia optymalnego udziału różnorodnych środków oddziaływań treningowych, budowy i łączenia różnych struktur procesu treningowego.

Istota treningu pływackiego sprowadza się do uzyskania formy startowej w odpowiednim momencie, jej zachowania i utrzymania aż w końcu do jej przejściowej utraty.

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message