Projekt „Umiem Pływać” – Aqua Centrum Chełmiec

Jest nam niezmiernie miło obwieścić, że począwszy od dnia 2 lipca 2018 roku, można zgłosić swoje uczestnictwo w projekcie „Umiem Pływać”. Inicjatywa ta została powołana do życia przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Iskry Chełmiec przy współudziale Wydziału Sportu i Rekreacji.

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Iskry Chełmiec na wspomniany cel pozyskało subwencję w wysokości 38 tysięcy złotych. Całkowity budżet projektu wynosi 91 600 złotych. W ramach udziału w projekcie zgłaszać się mogą dzieci z terenu Gminy Chełmiec. Całkowita liczba uczestniczących wynosi 300 uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Dzieci wraz z początkiem nowego roku szkolnego we wrześniu br. będą miały możliwość korzystania z nieodpłatnych zajęć lekcyjnych na pływalni Aqua Centrum Chełmiec. Nad idealnymi warunkami do nauki i bezpieczeństwem najmłodszych czuwać będą profesjonalni instruktorzy ze szkółki pływackiej Hardy Dzieciak. W ramach zajęć przewidziane są dwie godziny lekcyjne (2 × 45 min) raz w tygodniu. W ten sposób każde dziecko będące uczestnikiem projektu „Umiem Pływać” ma możliwość aż 20-godzinnej nauki pływania.

Fundamentalnym celem przedsięwzięcia jest:

  • opanowanie przez dzieci elementarnych zdolności pływackich,
  • popularyzacja i ustanowienie mody na aktywny tryb życia wśród najmłodszych,
  • przyswojenie bezpiecznego użytkowania akwenów wodnych,
  • prewencja i korygowanie wad postawy.

Ostatnim etapem projektu jest praktyczny sprawdzian uzyskanych zdolności pływackich. Każdy uczestnik swoje umiejętności poparte będzie miał stosownym certyfikatem pamiątkowym. Wyrażamy głębokie nadzieje, że jak w 2016 roku, zainteresowanie projektem „Umiem Pływać” będzie stało na wysokim poziomie. Dzięki uczestnictwu w omawianych w niniejszym artykule zajęciach każdy młody mieszkaniec Gminy Chełmiec ma niepowtarzalną szansę zdobyć jakże cenne umiejętności. Nie jest to jednak jedyna wartość wynikająca z uczestnictwa w powyższych zajęciach, gdyż stanowią one formę aktywnego wypoczynku. Trudno nie docenić zalet i wymiernych korzyści dla młodego człowieka wynikających z nauki poprzez zabawę. Do tego jest to również możliwość zintegrowania się najmłodszych członków naszej lokalnej społeczności.

Zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci zapraszamy wszystkich rodziców oraz opiekunów do Urzędu Gminy w Chełmcu. Zapisy odbywają się w pokoju nr 20. Ilość uczestników jest ograniczona i tym samym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje kolejność dostarczonych zgłoszeń wraz z deklaracją. W zamieszczonym odnośniku znajduje się karta kwalifikacyjna, która powinna być wypełniona przez rodzica/opiekuna zgłaszanego do projektu dziecka.

Koordynatorzy projektu z ramienia Urzędu Gminy:

mgr Ewelina Zygmunt – Prezes GKS Iskry Chełmiec
mgr Przemysław Szymczyk
Kontakt: 018-414-56-57

Autor tekstu:

Dyplomowany instruktor pływania, absolwent PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Kultury Fizycznej, absolwent AWF w Krakowie, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik wodny, pedagog, pasjonat aktywności fizycznej - Szkoła Pływania Chełmiec

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message